အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Saturday, 19 October 2013                                                   * ဘဝဧ။္ေန ့ရက္မ်ား*
                                                      ------------------

                                                   * ကမၻာေလာကၾကီးထဲမွာ
                                                      ေမြးဖြားလာခဲ့ၾကျပီး၊
                                                      အခ်စ္ေတြ လန္းလုိ ့၊
                                                      အသစ္ေတြ၊
                                                      ဘယ္လုိ ဆန္းေသာ္လည္း၊
                                                      ေမြးဖြား လာေသာ
                                                      ေန ့ရက္မ်ားမွသည္၊
                                                      အုိမင္းရင့္ေရာ္လာျခင္း၊
                                                      ေန ့ရက္မ်ားဆီသုိ ့၊
                                                      ဦးတည္ကာ၊
                                                       တ ေျဖးေျဖး ၊
                                                       သခၤ် ိိဳင္းသုိ ့၊
                                                       ေျခတစ္လွမ္းခ်င္း၊
                                                       လွမ္းေနရင္း၊
                                                      ဘဝဧ။္ ေန ့ရက္မ်ားကုိ၊
                                                      ျဖတ္ေက်ာ္ေနၾကသည္ကုိ၊
                                                      ဆင္ျခင္သတိရမိလွ်င္၊
                                                      ဘဝသံသရာအတြက္၊
                                                      မေကာင္းမွဳ ့မ်ားကုိ၊
                                                      ဖယ္ခြာရ်္၊
                                                      ေကာင္းမွဳ့ ကုသုိလ္မ်ားကုိသာ၊
                                                      မေမ့မေလွ်ာ့၊
                                                      ျပဳလုပ္ၾကရမည္။
                                                                                  vi99.....
                                                      
                                                     
             

Saturday, 28 September 2013                                      ခ်မ္းသာ-နိဗၺာန္သုိ ့-
                                       -----------------

                                     *ခႏၶာ နာမ္ရုပ္၊
                                       အေကာင္ပုပ္သည္၊
                                       အဟုတ္ထင္ရွား၊
                                       အျမင္မွားေအာင္၊
                                       သနားညွာတာ၊
                                       ကင္းမဲ့စြာႏွင့္၊
                                       တဏွာ အဝိဇၨာ၊
                                       လွည့္ျဖားကာျဖင့္၊
                                       ေသြးဆာဖ်ားေယာင္း၊
                                       လွည့္ပတ္ေပါင္းလာ၊
                                        အေၾကာင္းသံသရာ-မ်ားခဲ့ျပီ ။
                                      *မသိ အဝိဇၨာ၊
                                        သည္တဏွာေၾကာင့္၊
                                        သံသရာဘဝ၊
                                        လည္ပတ္ရေပါင္း-မ်ားခဲ့ျပီ ။
                                      *သံသရာထဲ ၊
                                        ဖန္တလဲလဲ၊
                                        ျဖစ္ျမဲခါခါ ၊
                                        သည္တဏွာေၾကာင့္၊
                                        ဒုကၡာမ်ားစြာေတြ ့ခဲ့ျပီ ။
                                       *ခႏၶာ ဒုကၡ ၊
                                        မေတြ ့ရေအာင္ ၊
                                        ဘဝတဏွာ၊
                                         အဝိဇၨာကုိ ၊
                                         ဖယ္ခြာခြ်တ္ရ်္ စြန္ ့သင့္သည္။
                                        *အဝိဇၨာ တဏွာ၊
                                          ကင္းစင္ကြာရ်္ ၊
                                          ခ်မ္းသာအမွန္၊
                                          ျမတ္နိဗၺာန္ကုိ၊
                                          ဧကန္ေရာက္ရာ၊
                                          အမွန္သစၥာ၊
                                          ေဖြရွာကာျဖင့္ ၊
                                        * ေရွးဘုရားေလာင္း ၊
                                           သူေတာ္ေကာင္းတို ့ ၊
                                           အေၾကာင္းမွန္စြာ၊
                                           ျဖည့္က်င့္လာသည့္ ၊
                                           ဓမၼာတရား ၊
                                           ပါရမီမ်ားကို၊
                                           မျခားေန ့ည၊
                                           ျဖည့္က်င့္ၾကေသာ္၊
                                           ေကာင္းစြ အမွန္၊
                                           ျမတ္နိဗၺာန္ကုိ၊
                                           ဧကန္အမွန္ ေရာက္လိမ့္မည္။
                                                                                  (vi-99)