အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Tuesday, 27 September 2011

Japan kamakura Buddha


ဂ်ပန္ဘုရား-

No comments:

Post a Comment