အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Monday, 3 October 2011

.................................မျမဲျခင္းတရား.........................*ဘုရားျမတ္စြာ၊
ေဟာမိန္ ့မွာခဲ့၊
သူငါသတၱ၊
ဤေလာကတြင္၊
ခ်စ္ၾကခင္ၾက၊
ျမတ္နိဳးၾကလည္း၊
ဘဝမျခား၊
သက္ရွင္ျငားလွ်က္၊
ေဝးသြားကြာကာ-ခြဲရပါ၏။

*မ်ားစြာဘဝ၊
ျခားနားၾကလွ်က္၊
ခဲြရျပန္ကာ၊
ဧကန္အသစ္၊
တစ္ဖန္ျဖစ္၍၊
အျဖစ္ထင္ရွား၊
ထုိတရားကုိ၊
ပြားမ်ားအျမဲ၊
မပ်က္ဘဲလွ်က္၊
ခုိင္ျမဲေတာင့္တ၊
လုိလားၾကလည္း၊
မရဘယ္ခါ-အနိစၥတည္း။

*ျဖစ္လာပ်က္ျပန္၊
ေလာကဓံသည္၊
ဧကံမုခ်၊
အနိစၥဟု၊
စိတ္မွသိျမင္၊
ျမဲဆင္ျခင္-မွန္ပင္ေတြ့ရမည္။
(သတၱ=သတၱဝါ)

အရွင္ဝိစိတၱသာရ(ေပ်ာ္ဘြယ္)
No comments:

Post a Comment