အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Saturday, 8 September 2012

.........................ေမတၱာအက်ိဴးတရား................

                                          * ေမတၱာဂုဏ္ရည္၊ဆယ့္တစ္လီကား၊
                                             အညီသတၱဝါ၊မလပ္ပါေအာင္၊ခါခါေန ့စဥ္၊
                                             ေမတၱာရွင္မူ၊ၾကည္လင္အိပ္ေပ်ာ္၊ထခ်ိန္ေတာ္၍၊
                                             နိဳးေသာ္ရႊင္ရႊင္၊ အိပ္မက္ျမင္လည္း၊
                                             အစဥ္ေကာင္းစြာ၊ျမင္မက္ရာ၏။
                                          *ျပည္ရြာလူသား၊နတ္အမ်ားလည္း၊
                                            ျမင္ၾကားသမွ်၊ခ်စ္ခင္ၾက၍၊
                                            ေဒဝေထြေထြ၊ေစာင့္ေရွာက္ေလ၏။
                                          *ေရမီးခုိးသူ၊မ်ားရန္သူလည္း၊မယူမဖ်က္၊
                                            မေႏွာက္ယွက္တည္း၊စိတ္စက္လည္းတည္၊
                                            မ်က္ႏွာၾကည္၍၊ေသမည္ခါခ်ဥ္း၊
                                            ေတြေဝကင္း၏၊မွန္ရင္းဓမၼ၊မဂ္မရလည္း၊
                                            စ်ာန္ရေလလစ္၊ျဗဟၼာျဖစ္သည္၊
                                            ဆယ့္တစ္ေမတၱာ၊အက်ိဴးတည္း။
မွတ္ခ်က္။  ။ ေမတၱာသုတ္ေဒသနာကုိေန ့စဥ္ရြတ္ဖတ္ပြားမ်ားျခင္း၊ေမတၱာဘာဝနာကုိပြားမ်ားျခင္းျဖင့္၊
                     ေမတၱာအက်ိဴးတရားမ်ားကို ရရွိနိဳင္သည္။

No comments:

Post a Comment