အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Monday, 15 July 2013
                                                   ဗုဒၵဂုဏံ အဟံ ဝႏၵာမိ။
 
                                                           ဗုဒၶံ  ပူေဇမိ။
                                                  ___________________

No comments:

Post a Comment