အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Tuesday, 13 August 2013


                                            အားကုိးရာ.
                                               -------
                                        *  ၾကည္ျဖဴသဒၶါ ၊
                                            ရွိေသာခါတြင္ ၊
                                            ရင္မွျဖစ္ေပး ၊
                                            ႏိူ ့ခ်ိဳေအးကုိ ၊
                                            တိုက္ေက်ြးနိဳင္သား ၊
                                            ေမတၱာထားဧ။္။
                                         * ေမတၱာတရား ၊
                                             ရွိသူအားလွ်င္ ၊
                                             စိတ္ထားၾကည္ျဖဴ ၊
                                             ကုသိုလ္ယူဧ။္ ။
                                          * ကုသိုလ္သည္သာ ၊
                                            (ေကာင္းမွဳ ့သည္သာ) ၊
                                             အားကုိးရားဟု ၊
                                             စိတ္မွာစဲြကာ ၊
                                             ျပဳလုပ္ရာဧ။္ ။
                                           *စိတ္ေကာင္းထားကာ၊
                                             ျပဳလုပ္ပါမွ။
                                             ခ်မ္းသာသုခ ၊
                                                  နိဗၺာန္ရဧ။္ ။.........အရွင္ဝိစိတၱသာရ(ေပ်ာ္ဘြယ္)
                                           
                                        
                         

No comments:

Post a Comment