အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Friday, 6 September 2013


  သတိ
      ------

*မိမိမုိက္လွ်က္
မိုက္မွန္းသိသူကုိ
ပညာရွိဟုဆုိအပ္ဧ။္ ၊
*မိမိမုိက္လွ်က္
 ပညာရွိဟု
 အထင္ေရာက္သူကုိမူ
သူမုိက္ဟုဆုိအပ္ဧ။္  ။
*သူမိုက္သည္-
သူျပဴခဲ့ေသာ မေကာင္းမွဳ ့မ်ား
အက်ိဴး မေပးေသးသမွ်
အကုသိုလ္ကုိ-
ပ်ားရည္ဟု-ေတြးထင္တတ္ဧ။္ ။
* သူျပဳေသာ-မေကာင္းမွဳ ့ေၾကာင့္ ၊
ဆိုးက်ိဴးမ်ား - က်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ မူကား..၊
ဆင္းရဲဒုကၡ - ေရာက္ရေတာ့ဧ။္..။(lawka niti)

No comments:

Post a Comment