အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Tuesday, 17 September 2013
                                                  အစိုးမရ-အနတၱ
                                                   --------------
                                               *မနာပါ လုိ-
                                                 တို ့ေတြဆုိလည္း၊
                                                 ဆိုတိုင္းမရ ၊
                                                 နာၾကရ ၊
                                                 အနတၱ-ခႏၶာကုိယ္ ။
                                               *မအုိ ပါလုိ-
                                                 တို ့ေတြ ဆုိလည္း၊
                                                 ဆိုတိုင္းမရ ၊
                                                 အိုၾကရ၊
                                                  အနတၱ-ခႏၶာကုိယ္ ။
                                                *မေသ ပါလုိ-
                                                 တို ့ေတြ ဆုိလည္း၊
                                                 ဆိုတိုင္းမရ ၊
                                                 ေသၾကရ ၊
                                                 အနတၱ-ခႏၶာကုိယ္ ။
                                                   *သင္ဧ။္ ခႏၶာ-
                                                     အႏွစ္ရွာေသာ္၊
                                                     မွန္စြာဒါန
                                                     ျပဳလုပ္ၾကရ်္၊
                                                     သီလကုိယ္က်င့္၊
                                                     ေကာင္းစြာက်င့္ကာ၊
                                                     ဝိပႆနာတရား၊
                                                     အျမဲပြားမွ၊
                                                     တရားအစစ္၊
                                                     ကုသုိလ္ႏွစ္၊
                                                     ေတြ ့ျဖစ္ -ခႏၶာကုိယ္။
                                                      ---------------vi99
                                                    

                                                 
                                               

No comments:

Post a Comment