အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Wednesday, 4 September 2013

က်န္းမာေစသည္ မုန္ညင္းေစ့ ၊ ဆီ 

 

မုန္ညင္းဆီသည္ အေႏြးဓာတ္ ကို ေပးႏိုင္ၿပီး အစာေခ်ဖ်က္မႈစနစ္ ကိုလည္း ပို၍ေကာင္းေစသည္။ မုန္ညင္းဆီက အစားအစာမ်ားကို ပို၍ အရသာရွိေစၿပီး ေျမာက္အေမရိက တိုက္တြင္ ေဟာ့ေဒါ့၊ ေႏြရာသီ အသားကင္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳၾက သည္။ ေရွးေဟာင္း ဂရိေခတ္ကတည္း က ဂရိလူမ်ိဳးမ်ားက ေဆးဝါးအျဖစ္ အသံုးျပဳၾကသည္ ။

မုန္ညင္းေစ့မွ ထုတ္လုပ္ရရွိ ေသာမုန္ညင္းေစ့ဆီသည္ ခႏၶာကိုယ္ ႏွင့္ အဆုတ္တို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ ယင္း၏ ရနံ႔က အသက္႐ႈလမ္းေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေစၿပီး ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာေရာဂါ ပိုးမႊားမ်ားကို အသက္႐ႈလမ္းေၾကာင္း တြင္းသို႔ မဝင္ေစရန္ ရွင္းထုတ္ေပး သည္။

မုန္ညင္းဆီကို ရင္ပတ္၊ ေက်ာ တို႔တြင္ လိမ္းေပးျခင္းျဖင့္ အဆုတ္ အေအးမိျခင္း၊ ခြ်ဲက်ပ္ျခင္းတို႔ကို ကာကြယ္ႏိုင္ၿပီး အ႐ိုးအဆစ္ကိုက္ခဲ ျခင္း၊ႄကြက္တတ္ျခင္း၊ အေၾကာေရာ ဂါမ်ားအတြက္ အသံုးဝင္သက္သာ ေစသည္။
ေျခေထာက္ကို ေရေႏြး၊ မုန္ညင္းေစ့ေရာစပ္စိမ္ျခင္းျဖင့္ ရက္ ရွည္အေအးမိျခင္း၊ ႐ုတ္တရက္ခ်မ္း စိမ့္ျခင္း၊ ေသြးလွည္ပတ္မႈအား မေကာင္းျခင္းတို႔အတြက္ ထိေရာက္ ေစသည္။

HT

Health Updates Journal

No comments:

Post a Comment