အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Monday, 25 April 2011

အဂၤုတၳဳိရ္ပါဠိေတာ္.ျမန္မာျပန္၊တိကနိပါတ္၊သမၼာဒိဌိသုတ္။


*..ရဟန္းတုိ့......... .တရားေလးမ်ိဴးတုိ့နွင့္၊ျပည့္စုံေသာရဟန္းသည္၊မခ်ြတ္ယြင္းေသာ၊အက်င့္ကုိက်င့္သည္မည္၏။ ထုိရဟန္းအား....အာသေဝါတရားတုိ့ကုန္ရန္အေျကာင္းသည္လည္းျပည့္စုံ၏။ အဘယ္ေလးမ်ိဴးတုိ့နည္းဟူမူ.... .
၁.။.ကာမဂုဏ္မွထြက္ေျမာက္ရန္ ၾကံျခင္း.ေနကၡမဝိတက္"နွင့္လည္းေကာင္း
၂.။မပ်က္စီးရန္ျကံျခင္း...."အဗ်ာပါဒဝိတက္"..နွင့္လည္းေကာင္း၊..
၃.။မညွဥ္းဆဲရန္ျကံျခင္း.."အဝိဟိံိ ံသာ ဝိတက္"နွင့္လည္းေကာင္း၊.
၄.။..မွန္ကန္ေသာအျမင္ "သမၼာဒိဌိနွင့္ လည္းေကာင္း (ျပည့္စံုြျခင္းတည္း။).
.ရဟန္းတုိ့.. ... ဤတရားေလးမ်ိဴးတုိ့နွင့္ျပည့္စုံေသာရဟန္းသည္၊မခ်ြတ္ယြင္းေသာအက်င့္ကုိက်င့္သည္မည္၏။ ထုိရဟန္းအား၊ အာသေဝါတရားတုိ့ကုန္ရန္ အေၾကာင္းသည္လည္း ျပည့္စုံ၏ ဟု..မိန့္ေတာ္မူ၏..။

No comments:

Post a Comment