အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Monday, 25 April 2011

တရား..ဓမၼစာေပ..ျဖန့္ေဝ.လုိေသာ္.......ဓမၼ.စာေပနွင့္အနွစ္သာရ၊သတၱဝါအမ်ားေကာင္းၾကိဳးရရွိနိဳင္ရန္အတြက္ ဗုဒၵျမတ္စြာေဟာၾကားထားအပ္ေသာလမ္းမွန္ျပတရားေတာ္မ်ားကုိ ဓမၼ(တရား)ဟုေခၚသည္။ထုိဓမၼ.တရားနွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိေဖာ္ျပေသာစာေပကုိဓမၼ.တရား..စာေပဟု သတ္မွတ္ၾကေပသည္။.
.ပိဋကတ္စာေပဟုလည္းဆုိၾကေပသည္။..ပိဋကတ္စာေပသည္..ဗုဒၵျမတ္စြာပြင့္ေတာ္မူလာမွ ေပၚလာေသာစာေပသာျဖစသည္။ဗုဒၵေခတ္မဟုတ္လ်ွင္ဓမၼစာေပ၊ပိဋကစာေပဆုိတာဆုိတာမရွိနိဳင္ေပ၊ ပိဋကစာေပ၌ပါရွိေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္၊အေတြးအေခၚမ်ွျဖင့္ဆင့္ပြားမွန္းဆသိရုံမ်ွျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာအေျကာင္းအရာမ်ားမဟုတ္၊ဓမၵသဘာဝဓမၼနိယာမအမွန္ကုိပည့္ျပည့္စုံစုံ အမွန္အတုိင္းသိေသာသဗၺညဳတညဏ္ျဖင့္ေဟာျပထားအပ္ေသာညဏ္သိအေၾကဲာင္းအရာ မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ဗုဒၵျမတ္စြာ၏ညဏ္ေတာ္အသိကုိပေစၥကဗုဒၶမ်ား၊ အဂၢသာဝကမ်ား၊ မဟာသာဝကမ်ားပင္၊ လုိက္ရ။္ မမွီနိဳင္ေပ။
ဤမ်ွေလးနက္လွေသာ၊ဗုဒၶျမတ္စြာသာသိထားအပ္ေသာဓမၼအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဘာသာေရးစာေစာင္မ်ား၌ ေရးသားတင္ျပၾကေပသည္ ။ တင္ျပခ်က္မ်ားသည္ ဓမၼစာေပလာအတုိင္းသာ ျဖစ္သင့္ပါသည္၊ ပိဋကစာေပမွာ မပါသည္တုိ့ကုိ ဆင့္ပြားေတြးေခၚရ။္ အသစ္အဆန္းထြင္လ်ွက္ တင္ျပမိလ်ွင္ ဓမၼ.တရား.အေပၚ၌ ယုံမွားသံသယမ်ား၊ ျဖစ္လာနိဳင္ေပသည္။ ဓမၼ.တရား.အေပၚ၌ သံသယျဖစ္ေနျခင္းကား မဂ္ဖုိလ္ ညဏ္၏ အတားအဆီးၾကီးျဖစ္ပါသည္။.
...ဓမၼ.တရားစာေပ၏၊အနွစ္သာရကား...ဝိမုတၱိတည္း၊ဝိမုတၱိဟုသည္...ဆင္းရဲဒုကၡမွလြတ္ကင္းေရး ျဖစ္သည္။ထုိ့ေၾကာင့္ ဗုဒၶျမတ္စြာသည္ နိေရာဓ သစၥာကုိေဟာျပရာ၌ ၊စာေဂါ ပဋိနိသ၁ေဂၢါ မုတၱိ အနာလေယာ ဟု ေဟာေတာ္မုခဲ့သည္။ထုိအနွစ္သာရ ေခၚ ဆင္းရဲမွလြတ္ကင္းျခင္း ဝိမုတၱိအရသာကုိ ဓမၼ.တရားစာေပကသာ ေပးနိဳင္သည္။ အျခားစာေပမ်ားက မေပးနိဳင္ေပ၊ပိဋကစာေပ၌ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ဒုစရုိက္တရားမ်ားကုိ ေဟာျပထားသည္္။
ဒုစရုိက္တရားမ်ားသည္၊ဆင္းရဲဒုကၡကုိျဖစ္ေစသည့္တရားမ်ားျဖစ္သည္။က်င့္သုံးလုိက္နာရန္ သုစရုိက္တရားမ်ားကုိလည္း ေဟာျပထားေပသည္။ သုစရုိက္ တရားမ်ားသည္ ဆင္းရဲဒုကၡမွလြတ္ေစသည့္ တရားမ်ားျဖစ္သည္။မဂ္၊ဖုိလ္၊နိဗၺာန္ ကုိ ရေစနိဳင္ေသာ က်င့္စဥ္ နည္းလမ္းမ်ားကား ပိဋကစာေပ မွာသာ ရွိသည္။ဆင္းရဲဒုကၡမွလြတ္ျခင္း၊ဝိမုတၱိေခၚဓမၼ..တရား.အရသာဟုသည္....(၁)ခဏတစ္ျဖဳတ္မ်ွသာ ဆင္းရဲမွလြတ္ျခင္း၊တစ္ခဏမ်ွ ဆင္းရဲမွ သက္သာျခင္း၊။။...(၂)တစ္ဘဝ နွစ္ဘဝ စသည္ ဒုကၡဘုံမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း၊(၃).ဘဝေပါင္းမ်ားစြာ ဒုကၡ ဘုံမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း ။....(၄)..ဆင္းရဲဒုကၡမွန္သမ်ွ ဘယ္ေတာ့မွ ျဖစ္မလာေတာ့ဘဲ၊ ဘဝဖာတိ ျငိမ္းေအးျခင္း မ်ား ျဖစ္သည္။....႕ဤေဖာ္ျပပါ လြတ္ေျမာက္ေရးတရားမ်ားကုိ ဗုဒၵျမတ္စြာကုိယ္ေတာ္တုိင္ ေဟာျပထားအပ္ေသာ.."ငါးရာငါးဆယ္ဇာတ္ေတာ္မ်ား၊အပါဒါန္ပါဠိေတာ္မ်ား၊ဓမၼပဒ ဝတၳဳမ်ားကုိေလ့လာဖတ္ရွဳရ။္သိနိဳင္ပါသည္။ငရဲက်မည့္သူကုိနတ္ျပည္သုိ့ပုိ့ေဆာင္၍၊မနဳသ၁ဒုကၡ၊အပါယိကဒုကၡမ်ား၊မွ
လြတ္ေစခဲ့၊ကယ္တင္ေပးခဲ့ပုံမ်ား၊ဖားနတ္သားဝတၳဳ၊ေမ်ာက္နတ္သားဝတၭဳ၊မ်ားကုိ၊ေတြ့နိဳင္ေပသည္၊ ၊ထုိ့ေၾကာင့္......ဓမၼ.တရားစာေပ၏ အနွစ္သာရကား....ဝိမုတၱိျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။


.......(ဆရာၾကီးဦးေအာင္ခုိင္..ပါဠိဂုဏ္ထူး)၂၆.၀၄.၁၁.......

No comments:

Post a Comment