အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Monday, 25 April 2011

. ဆရာျကီးဂုိအင္ကာ၏.ဒုိဟာကဗ်ာမွ...ဆူးသည္... စူးဝင္သြားေသာအခါနိဳက္လည္း၊ဒုကၡျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထုတ္ပစ္ေသာအခါနိုက္လည္း၊ဒုကၡျဖစ္ေပၚေစျပန္သည္။ စိတ္နွလုံးေဖာက္ျပန္မွဳ့၊ကိေလသာတရားမ်ားသည္လည္း၊ ထုိ့အတူနည္းနွစ္မ်ိဴးျဖင့္ဒုကၡျဖစ္ေပၚေစသည္။ စိတ္နွလုံးတြင္ရင့္က်က္ေနျပီျဖစ္သည့္ကမၼ(ကံ)ျဖစ္ေပၚလာသည့္အခါနိဳက္၊ ကမၼ(ကံ)အသစ္ျဖစ္မလာလ်င္ ထုိကမၼ(ကံ)သည္။ သူ့အလုိလုိပင္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားေပလိမ့္မည္။.25.04.11...

No comments:

Post a Comment