အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Friday, 30 September 2011

ဗုဒၵဘာသာဟူသည္-


ဗုဒၵဘာသာဟူသည္--ဘဝ၌ အျမင့္မားဆုံး အက်ိဴးကုိ ရယူရန္ အျမင့္မားဆုံးလမ္းစဥ္ျဖင့္၊
အသက္ရွင္ေနထုိင္ေရးအတြက္၊အစီအမံတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။
အသိပညာစုိးမုိးရာ၊ အေမွ်ာ္အျမင္ၾကီးသည့္ ဘာသာတစ္ခုျဖစ္သည္။
ွဗုဒၵသည္ဘာသာေျပာင္းသူမ်ားကုိ ၊ အနီဳင္ယူရန္ တရားေဟာျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊
တပည့္သာဝကတုိ့ကုိ၊အသိဥာဏ္အလင္းရရွိေစရန္၊ တရားေဟာျခင္းျဖစ္သည္။


အေနာက္တုိင္းစာေရးဆရာတစ္ဦး၏အျမင္....


No comments:

Post a Comment