အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Friday, 30 September 2011

...........................မဟာလူသားဗုဒၶ..........................


ပထဝီေျမ- ခ်က္အေဗြမွ၊
သက္ေသရွဳ ့ျမင္-ဗုဒၶဝင္ကုိ၊
ၾကည္လင္ရြွင္ပ်-ဖူးျမင္ရသည္၊
ဗုဒၶ႔ြပြင့္ရာ-ေျမဂယာ။
ဗုဒၵဂယာ-ေျမမဟာ၌၊
မဟာေဗာဓိ-တုမရွိသည့္၊
မုနိစိေႏၱ-နွိမ္ေခ်ြဝတ္တြား၊
တည္ကာထားခဲ့-ဘုရားပလႅင္၊
ေဗာဓိပင္တုိ့-အစဥ္ၾကည္ညုိ၊
သဒၶါပုိသည္-စိမ္းစုိျမေရွြ၊ျငီမ္းခ်မ္းေျမ။
လူသားမွဖြား-ျမတ္ဘုရားကား၊
လူသာစစ္စစ္-ဧကန္ျဖစ္သည္၊
စနစ္သြင္မူ-လူမွလူ၊
ဥာဏ္ေတာ္ေဗာဓိ-တုမရွိမိုုိ့့ ့၊
မုနိစိေႏၱ-ျမတ္ဘုန္းေရွြလ်ွင္၊
ေဝေနယ်မ်ား-စဥ္သနား၍၊
အမ်ားအက်ိဴး-သည္ပုိးအစဥ္၊
လမ္းထြင္ညြွန္ျပ-နိဗၺာန္ရေအာင္၊
လမ္းျပေဆာင္သည္-ဘုန္းေရာင္ထြဋ္ထား၊ျမတ္ဘုရား။
ငါဘုရားအား-ပမာထာလွ်က္၊
လူသားအမ်ား-က်င့္ၾကံပြားလွ်င္၊
ဘုရားေသာ္မွ-ျဖစ္နိဳင္ၾကဟု၊
ဖြင့္ဟခါခါ-ေဟာျမြက္ပါသည္၊
မဟာလူသား-ျမတ္ဘုရာ။
တုိင္းမဇၥ်ိမ-အိႏၵိယဟု၊
ဗုဒၶဝင္မွာ-ျမတ္ေနရာကား၊
ဖြားေတာ္မူသည္-လုမၺိနီဟု၊
စုံညီတင့္ဆန္း-အင္ၾကင္းပန္းတုိ့၊
ပြင့္လန္းေဝဆာ-ဥယ်ာဥ္သာ။
ဗုဒၶဂယာေျမ-မဟာကား၊
ျမတ္စြာဗုဒၶ-ပြင့္ထြန္းၾကသည္၊
ကမၻာ့အလယ္-ဂုဏ္ဝင့္ဘြယ္ရာ ေျမမဟာ။
ေနဝင္လထြက္-ဓမၼစက္ဟု၊
ေဟာျမြက္အံ့ထူး-တရားဦးကုိ၊
ၾကည္နူးဖြယ္ပ-နာယူၾကသည္၊
မိဂဒါဝုန္-ရဂုံသာေမာစုံျမိဳင္ေတာ။
ေသျခင္းတရား-ဆင္ျခင္ပြားလွ်င္၊
ဘုရားေသာ္မွ-ေရွာင္မရဟု၊
ျဖစ္ၾကပ်က္ျက-သခၤါရကုိ၊
ညွြန္ျပဆုိရာ၊-ကုသိနာရုံ၊လြမ္းဖြယ္ၾကဳံ။
သံေဝဇနိယ-ေလးဌာနတုိ့၊
ဗုဒၶဘုရား-မရွိျငားလည္း၊
တရားရဖြယ္-ျမင္ကြင္းက်ယ္တည့္၊
အုိ-ကဲံြ ့ အမ်ား-သံေဝပြားလွ်က္၊
တရားဘာဝနာ-ခါခါဆင္ျခင္၊
နိဗၺာန္ဝင္ဖုိ ့-ၾကိဳးစားစုိ ့။ ။
(ျမတ္စ်ာန္).......


No comments:

Post a Comment