အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Friday, 23 September 2011

အနွစ္သာရ


အိမ္ေထာင္ရွင္တစ္ဦးအေနျဖင့္၊
သင့္ကုိယ္သင္ေစာင့္ေရွာက္ပါ၊ သင့္မိသားစုကုိလည္းေစာင့္ေရွာက္ပါ၊
အျခားသူမ်ားကုိလည္းေစာင့္ေရွာက္ပါ၊
ဤအခ်က္သည္ တရား၏ အနွစ္သာရပင္ျဖစ္သည္။.......ဆရာျကီး.ဦးဂုိအင္ကာ..

No comments:

Post a Comment