အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Wednesday, 21 September 2011

" လမ္းစဥ္ရွစ္မ်ိဴး"၁။သမၼာဒိ႒ိ=
သမၼာဒိ႒ိ၊ယူေလဘိ၊ျမင္သိ-မွန္စိတ္ထား။
၂။သမၼာသကၤပၸ=
ေကာင္းစြာျကံမွူ ့၊အမွန္ျပဳ၊ ့၊သိမွူ ့-ျမတ္စိတ္ထား။
၃။သမၼာဝါစာ=
ေျပာလုိသမွ်၊ေျပာခ်င္က၊ေကာင္းစြ-အမွန္ေျပာ။
၄။သမၼာကမၼႏၱ=
လုပ္လုိသမွ်၊လုပ္ခ်င္က၊ေကာင္းစြ-အမွန္လုပ္။
၅။သမၼာအာဇိဝ=
သက္ေမြးေျကာင္းမွူ ့၊ေကာင္းစြာျပဳ ့၊လုပ္မွူ ့-မွန္တရား။
၆။သမၼာဝါယမ=
အားထုတ္လုိသမွ်၊ထုတ္ခ်င္က၊ေကာင္းစြ-မွန္စြာထုတ္။
၇။သမၼာသတိ=
သတိရွိမွူ ့၊ေကာင္းစြာျပဳ၊သိမွူ ့-အမွန္ထား။
၈။သမၼာသမာဓိ=
သမၼာသမာဓိ၊ေကာင္းစြာရွိ၊တည္သိ-ျကည္စိတ္ထား။..
(vi99)

No comments:

Post a Comment