အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Sunday, 25 September 2011

* ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏သာသနာ*
ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ အဆုံးအမတရားေတာ္မ်ားသည္ (သာသနာသည္)၊
၁။ပရိယတၱိသာသနာ။
၂။ပဋိပတၱိ သာသနာ။
၃။ပဋိေဝဓ သာသနာ ဟူ၍ သုံးပါးရွိ၏။

၁။ပရိယတၱိသာသနာဟူသည္_ပိဋက သုံးပုံ၊ နိကာယ္ငါးရပ္ ဟူ၍ ရွိ၏။
ပိဋကသုံးပုံမွာ-
၁။ဝိနယပိဋက။
၂။သုတၱႏၱ ပိဋက၊
၃။အဘိဓမၼာ ပိဋက၊ ဟူ၍ သုံးပုံ ရွိ၏။

နိကာယ္ငါးရပ္မွာ-

၁။ဒီဃ နိကာယ္၊
၂။မဇၥ်ိမ နိကာယ္၊
၃။သံယုတၱ နိကာယ္၊
၄။အဂုၤတၱရ နိကာယ္၊
၅။ခုဒၵက နိကာယ္ဟူ၍ ငါးမ်ိဴး ရွိ၏။

ခရာဇ္မေပၚမွီ၊ေျခာက္ရာစုေလာက္အခ်ိန္တြင္၊အိႏၵိယနိဳင္ငံ၌ပဥၥာလမင္းနွင့္၊သာကီဝင္မင္းတုိ့၊ စစ္တုိက္ခဲ့ၾကသည္။စစ္ရွဳံးေသာ၊သာကီဝင္မင္းတုိ့သည္၊ကပိလဝတ္ျပည္မွ၊ျမန္မာနိဳင္ငံံ တေကာင္းျပည္သို့၊ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ေရွးဦးတိဘက္ျမန္မာလူမ်ိဴးမ်ားနွင့္အတူ၊စုေပါင္း ေနထုိင္ခဲ့ၾကျပီး၊ သကၤႆနဂရဟု၊ တေကာင္းျပည္ကုိ အမည္သမုတ္၍တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။

လြန္ခဲ့ေသာနွစ္ေပါင္း-၂၆၀၀ေက်ာ္ေလာက္က၊မဇၥ်ိမေဒသ(အိႏၵိယ)တြင္၊ျမတ္စြာဘုရားရွင္ပြင့္ေတာ္မူခဲ့သည္။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္၊ဘုရားအျဖစ္သုိ့ေရာက္ရွိျပီး၊၄၅နွစ္တုိ့ပတ္လုံး၊သတၱဝါေဝေနယ်တုိ့အား၊တရားေတာ္မ်ား၊ ေဟာၾကားခဲ့သည္။ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏၊တပည့္သာဝက၊ရဟႏၱာမ်ားမွသည္၊အဆက္ဆက္၊သင္အံေလ့က်က္၊ ပုိ့ခ်၊က်င့္ၾကံအားထုတ္ကာ၊သာသနာျပဳခဲ့ၾကသျဇင့္၊ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏သာသနာေတာ္သည္၊ကမၻာအရပ္ရပ္သုိ့၊ ျပန့္နွံ့ခဲ့ျပီး၊ျမန္မာနိဳင္ငံသုိ့လည္း၊ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏၊ သာသနာေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

ပုဂံေခတ္တြင္ ေထရဝါဒသာသနာသည္၊ထြန္ကားလာခဲ့သည္။ ျမန္မာ့အမ်ိူးသားယဥ္ေက်းမွူ့ၾကီးျဖစ္လာကာ၊
ျမန္မာနိဳင္ငံတုိင္းသားအားလုံးတုိ့ကုိ၊စည္းလုံးညီညြတ္ေစခဲ့သည္။အမ်ိဴးဘာသာ၊သာသနာစိတ္ဓာတ္အားမာန္ကုိ လည္း၊ျပဳစုပ်ိဴးေထာင္ေပးခဲ့ျပီး၊တုိင္းရင္းသားအားလုံးတုိ့၏၊အက်ိဴးစီးပြားမ်ားကုိလည္း၊ အျမဲေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။တေကာင္းေခတ္တြင္၊ျမန္မာနိဳင္ငံ၌၊ပ်ဴလူမ်ိဴး၊ကမ္းယံလူမ်ိဴး၊သက္လူမ်ိဴး၊မြန္လူမ်ိဴး မ်ားေနထုိင္လွ်က္ရွိၾကသည္။
အထက္ဧရာဝတီျမစ္၊အေရွ့ဘက္ကမ္းတြင္၊တေကာင္းျပည္တည္ရွိျပီး၊အေနာက္ဘက္၌၊ရခုိင္ျပည္၊ ေျမာက္ဘက္ေဒသတြင္ေဝသာလီျပည္ရွိသည္။ေတာင္ဘက္ပင္လယ္ကမ္းေျခေဒသတြင္၊သုဝဏၰဘူမိနွင့္၊ သုဓမၼပူရေခၚသထုံျပည္တည္ရွိခဲ့သည္။ျပည္ျမိဳ၏အေရွ့ဘက္၊ေမွာ္ဇာရြာအရပ္၌၊သေရေခတၱရာျပည္၊ အလယ္ပုိင္းတြင္၊ဗိႆနိဳးျပည္၊ဟန္လင္း၊ပ်ဴနိဴင္ငံမ်ားရွိခဲ့သည္။အိႏၵိယနိဳင္ငၤႏွင့္၊ပတ္ကိြဳင္ေတာင္ၾကားလမ္း၊ ဟးူေကာင္းေတာင္ၾကားလမ္းတုိ့ျဖင့္အဆက္အအသြယ္ျပဳ၍သြားလာခဲ႕သည္။တရုပ္ပုိးခ်ည္လမ္းမၾကီးျဖင့္လည္း၊ အိႏၵိယနိဳင္ငံ၊တရုပ္နိဳင္ငံ၊တုိ့နွင့့္ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။ ျမိဳ့၊ျမစ္၊ေတာ္စသည္တုိ့၏အမည္မ်ားုိလည္း၊ပါဠိဘာသာ၊သကၠတဘာသာ၊မ်ားျဖင့္မည့္ေခၚခဲ့ၾကသည္။ သေရေခတၱရာျမိဳ ့၊ေကလာသေတာင္၊ဧရာဝတီျမစ္၊စသည္ျဖင့္၊ေခၚတြင္ခဲ့ၾကသည္။
သုဝဏၰဘူမိနိဳင္ငံ။ ။ခရာဇ္မေပၚမွီ၊၁.ရာစုနွစ္မ်ားတြင္၊မြန္ခမာနြယ္လူမ်ိဴးတို့သည္၊သုဝဏၰဘူမိနိဳင္ငံကိုတည္ေထာင္ ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္။ရာမညတုိင္းၾကီးအျဖစ္ပုသိမ္၊ဒလ၊မုတၱမဟူ၍၊သုံးပုိင္းခြဲကာအုပ္ခ်ဳပ္၊ခဲ့ၾကသည္။ ျမစ္ဝက်ွြန္းေပၚေဒသသည္၊ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာေသာနိဳင္ငံျဖစ္လာခဲ့သည္၊။ေတာင္ပုိင္းအိႏၵိယမွ တိလဂၤဏလူမ်ိဴးတုိ့ေရာက္ရွိလာကာဒဂုံ၊ဥကၠလာ၊ေဒသ ထူေထာင္၍ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္။
အိႏၵိယနိဳင္ငံနွင့္ေရလမ္း၊ကုန္းလမ္းမ်ားဆက္သြယ္ကာကူးသန္းေရာင္းဝယ္မွူ့မ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။ ေဝသာလီနိဳင္ငံ။ ။ရခုိင္ျပည္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ခရာဇ္မေပၚမွီ(၂၆၆၆)ခုနွစ္ ေလာက္တြင္မာရယုမင္းသည္ဓညဝတီနိဳင္ငံေဝသာလီျမိဳ့ျပနိဳင္ငံ၊ကုိတည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။
ျမတ္္စြာဘုရားရွင္ပြင့္ေတာ္မမူမွီျမန္မာနိဳင္ငံတြင္၊တေကာင္းျပည္၊သုဓမၼဝတီ၊သုဝဏၰဘူမိ၊ေဝသာလီျပည္ စေသာ၊ျမိဳ့ျပနိဳင္ငံမ်ား စည္ကားစြာ ေပၚထြန္ေနၾကျပီးျဖစ္သည္။ ။


*ဘုရားရွင္ပြင့္ေတာ္မူစ၊ဗုဒၶသာသနာျမန္မာနိဳင္ငံသို့ေရာက္လာပုံ။

။ ဘုရားအျဖစ္သုိ့ေရာက္ေတာ္မူျပီးေနာက္၄၉.ရက္ၾကာေသာအခါလင္းလြန္းပင္ရင္း၌ သီတင္းသုံးေနေတာ္မူစဥ္၊ဥကၠလာတုိင္းမွတပုႆနွင့္၊ဘလၻိကာကုန္သည္တုိ့သည္၊မဇၥ်ိမေဒသသုိ့ လွည္းမ်ားျဖင့္ေရာက္ရွိလာၾကသည္၊။
ထုိအခါ -တပုႆနွင့္ဘလႅိကာတုိ့သည္-

၁။ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ပထမဦးဆုံး ဖူးေတြ ့ၾကရသည္။
၂။ၾကြက္က်စ္မုန္ ့-ပ်ားဆုပ္မုန္ ့ ဆြမ္းဦးကုိ လွူဳၾကရသည္။
၃။ဘုရားထံမွာ ေဒြဝါစိက သရဏဂုံ ဦးစြာေဆာက္တည္ခဲ့ၾကသည္။
၄။ဘုရားက ဆံေတာ္ရွင္ ဓာတ္ေတာ္ မ်ားကုိ ပထမဦးဆုံး ခ်ီးျမင့္ေတာ္မူသည္။
၅။ဒဂုံျမိဳ့(ရန္ကုန္)သိဂုၤတၱရကုန္းေတာ္ေပၚတြင္ေရွြတိဂုံေစတီအျဖစ္၊ဌာပနာသြင္းကာ တည္ထားကုိးကြယ္ခဲ့ၾကသည္။ထုိ့ေနာက္အရွင္ပုဏၰ၊အရွင္ဂဝံပတိတုိ့၏ပင့္ေလွ်ာက္သျဖင့္ ၊ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္၊ျမန္မာနိဳင္သုိ့၊ေဒသစာရီၾကြခ်ီခဲ့ဖူးသည္။ထုိ့အျပင္ဝိဋဋဴဘမင္းစစ္တုိက္ ေသာေၾကာင့္ကပိလဝတ္ျပည္မွဓဇရာဇာသာကီဝင္မင္းသည္၊တေကာင္းျပည္သုိ့တိမ္းေရွာင္လာသည္။ နာဂသိန္မိဖုရားၾကီးနွင့္လက္ထပ္စုံဖက္ကာ၊တေကာင္းျပည္၌သာသနာျပဳမင္းအျဖစ္စုိးစံေနထုိင္ခဲ့သည္။ (ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္-အထက္တန္းအဆင့္၊အနွစ္ခ်ဳပ္မွ)

No comments:

Post a Comment