အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Sunday, 25 September 2011

"ဒုတိယ-သဂၤါယနာ"


ဗုဒၵသာသနာေတာ္ နွစ္-၁၀၀ တြင္ မဇၥ်ိမေဒသ ၌ ကာလာေသာကမင္းက ေထာက္ပံ့သျဖင့္ အရွင္ယသ၊အရွင္သဗၺကာမီ၊ အရွင္ေရဝတ၊ႏွင့္ ရဟႏၱာ (၇၀၀)ၾကီးမွဴး`၍ ၊ဒုတိယ-သဂၤါယနာ၊တင္ခဲ့ၾကသည္။ ေဝသာလီျပည္၊ဝါဠဳကာရုံေက်ာင္းေတာ္၌ က်င္းပခဲ့သည္။ ဝိနည္းသိကၡပုဒ္(၁၀)မ်ိဴးကုိ လြန္က်ဴးလွ်က္ ၊ေရြွ၊ေငြ၊အလွဴခံေသာ၊ ဝဇၨီတုိင္းသား ရဟန္းဆုိးမ်ားအား အဓမၼဝါဒီ အျဖစ္ ဆုံးျဖတ္ ၾကသည္။ ထုိအခါက-ျမနိမာနိဳင္ငံ သေရေခတၱရာျပည္တြင္ ဒြတၱေဘာင္မင္းၾကီး အုပ္စုိး သာသနာျပဳ ေနစဥ္၊ျဖစ္။ ထုိေနာက္တရားရွံဴးေသာ အဓမၼဝါဒီမ်ားသည္ ေကာသမၺီျပည္တြင္ သင္ျပိဳင္ မဟာသံဃိက-သဂၤါယနာ တင္ၾကသည္။ ဂုိဏ္း(၁ဂ)ဂုိဏ္း ကဲြျပားကာ မဟာယာနဂုိဏ္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည္။
"ဗိႆနိဳးနွင့္ဗုဒၶသာသနာ"။ ။ပ်ူလူမ်ိဴးတုိ့သည္၊ဗိႆနိဴး၊ဟန္လင္း၊ သေရေခတၱရာ တုိ့တြင္ ျမိဳ့ျပတည္ေထာင္ကာ ပ်ဴမင္း (၁၃၉၃)ပါး ဆက္လက္ စုိးစံ ခဲ့သည္။ ဗုဒၵသာသနာေတာ္ထြန္းကားခဲ့သည္။ အိႏၵိယေတာင္ပုိင္းနွင္ဆက္ဆံမွူ့ရွိခဲ့သည္။

"သေရေခတၱရာျပည္နွင့္-ဗုဒၵသာသနာ"။ ။ သေရေခတၱရာျပည္ကုိ သာသနာေတာ္ႏွစ္(၁၀၁)-ခုႏွစ္ တြင္ သည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဒြတၱေဘာင္မင္းလက္ထက္ ရဟႏၱာ-သုံးေထာင္ခန့့္ ့ သာသနာျပဳေနၾကသည္။ ေပါေပါ၊ညည္းည္း၊စည္စည္း၊ေလ်ာေလ်ာ၊ ေသာၾကမၼာ၊ ျမင္းကဗာ ၊ျမသီတင္း၊ ဘုရားေတာင္၊ ဆုေတာင္ျပည့္၊ပုထုိးၾၾကီး၊စေသာ ေစတီ(၁၁)ဆူ တည္ထားကုိးကြယ္ခဲ့ၾကသည္။ သုဝဏၰမာလာမင္းသမီး သည္၊ သုဓမၼေထရီဘြဲ့ျဖင့္ ဘိကၡဴနီမဝတ္ိစဥ္၊ ရဟန္းမိန္းမတစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္။

"ဟန္လင္းျပည္နွင္ဗုဒၵသာသနာ"။ ။ ပ်ဴလူမ်ိဴးတုိ့သည္ ဟန္လင္ျပည္ကုိလည္း တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ သာသနာေတာ္ထြန္းကား၍ ေယာက်ၤားေရာ မိန္မပါ ရဟန္းဝတ္ၾကသျဖင့္ ဘိကၡဴနွင့္၊ဘိကၡဴနီမမ်ား ရွိခဲ့ၾကသည္။

No comments:

Post a Comment