အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Friday, 23 September 2011

"စာေပဖတ္ရွဳ ့ျခင္း"


စာေပဖတ္ရွဳ ့ျခင္းသည္ ဗဟုသုတေပါက္ဖြားရာ၊ေျမၾသဇာပင္ျဖစ္သည္။
စာေပကုိက်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့ဖတ္ရွူ ့ရမည္၊ဗဟုသုတကုိရွာေဖြျကရမည္။

No comments:

Post a Comment