အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Tuesday, 20 September 2011

ရုိးေျဖာင့္ေသာသူ


က်ွြန္ဳပ္ဟာ တိက်မွူ့၊မွန္ကန္မွုူ့ ့ ၊ ေကာင္းျမတ္မွူကုိ အျမဲပုိင္ဆုိင္လိမ့္မယ္လုိ့ ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္။ ထိန္းသိမ္းထားသင့္တဲ့ ဘဲြ ့့့့ထူးဂုဏ္ထူးေတြထဲမွာ၊ အမြန္ျမတ္ဆုံး(အေကာင္းဆုံး)ေသာ ဘြဲ ့ထူးမွာ "ရုိးေျဖာင့္ေသာသူ" ဆုိတဲ့ ဘဲြ ့တံဆိပ္ပါပဲ...
............................................. ...........-...........................................ေဂ်ာ့ဝါရွင္တန္။

No comments:

Post a Comment