အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Tuesday, 20 September 2011

အမွန္တရားအမွန္တရားဟာ၊လွပတယ္၊ရဲရင့္တယ္၊ခ်ီးမြမ္းဖုိ့ရန္ေကာင္းသကဲ့သုိ့့ ့ ကယ္တင္ေစာင့္ေရွာက္ရန္လည္းေကာင္းလွသည္.... .........................................................အမည္မသိ...

No comments:

Post a Comment