အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Thursday, 6 October 2011

.............အာဠာဝက၏ပုစၦာ အေျဖေလးမ်ိဴး..................


၁။ေလာကသု့ံးပါး၌ ေယာက်ၤားမိန္းမ ဟူသမွ် တုိ့၏ ျမတ္ေသာဥစၥာ ရတနာကား-ရတနားသုံးပါးအားၾကည္ညိဳ
ယုံၾကည္ျခင္းျဖစ္၏
၂။ေလ့က်က္ျခင္းတကာတုိ့တြင္ ကုသိုလ္ ကမၼပထတရားဆယ္ပါးကုိျပဳလုပ္ေလ့က်က္ျခင္းသည္၊ခ်မ္းသာကုိ
ေဆာင္၏။
၃။မွန္ကန္ေျဖာင့္မတ္ေသာစကားကုိေျပာဆုိျခင္းသည္ အရသာတို့တြင္ အလြန္ေကာင္းေသာ အရသာမည္၏။
၄။ အသက္ေမြးျခင္းတုိ့ုိတြင္ ၊ပညာျဖင့္ အသက္ေမြးျခင္းသည္ ေကာင္းျမတ္၏..

No comments:

Post a Comment