အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Thursday, 6 October 2011

..................................ဓမၼပဒ...........................


၁။မိမိျပဳလုပ္ေသာအကုသိုလ္ကံက ၊အက်ိဴးမေပးေသးခင္၊လူမုိက္သည္၊ မိမိျပဳလုပ္ေသာ။ မေကာင္းမု ့ွု ့အကုသုိလ္ကံကုိ၊ခ်ိဴျမိန္သာယာပ်ားသကာကဲ့သို့၊ မွတ္ထင္၏။မေကာင္းမွု ့အကုသုိလ္ကံက၊အက်ိဴးေပးသည္အခါမွာမူ၊ လူမုိက္သည္ ၊ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ရေလေတာ့၏။(ဂါထာ-၆၉)


၂။ ညွစ္ျပီးလ််င္ညွစ္ျပီးအတု္င္း၊နိဳ့ရည္သည္ နိဳ ့ခ်ဥ္နိဳ ့ဓမ္း၊စေသာသေဘာသုိ့၊
မေျပာင္းေသးဘဲ၊တစ္ေျဖးေျဖးသာေျပာင္းလာသကဲ့သုိ့ ့၊
ျပဳလုပ္ျပီးလွ်င္ ျပဳလုပ္ျပီးခ်င္း၊မေကာင္းမွဳ ့အကုသုိလ္သည္၊အက်ိူးမေပးေသးေပ၊
အက်ိဴးေပးလာသည့္အခါမွာမူ၊ ျပာဖုံးေနေသာမီးကဲ့သုိ့၊လူမုိက္ကုိ၊ပူေလာင္ေစလွ်က္၊
အစဥ္လုိက္ေနေတာ့၏။(ဂါထာ-၇၁)


(ဗုဒၶ)


No comments:

Post a Comment