အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Friday, 28 October 2011

မဟာေဗာဓိျမိဳင္ဆရာေတာ္" လူပူျမွဴ လူျဖဴမျဖစ္နိဳင္"

ကိေလသာပူ ဥာဥ္ျမဴတို ့ျဖင့္
အလိမ္းလိမ္းေပက်ံေနသူ၏၊
ျမွဴပင့္ ပင့္ျခင္းကုိ အသင့္လုိက္ပါေနပါက၊
ျဖဴစင္ျမတ္ အရိယာဇာတ္မေရာက္နိဳင္၊
အရိယာတုိ ့၏ ျဖဴစင္ျခင္းစကားသည္
ရန္သူကုိ ရန္သူလုိသေဘာထား၊
မိတ္အျဖစ္ တံခါးဖြင့္မေပးရာမွ
ရေသာစကားျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္တည္း။


"လူစိတ္သြင္း ရိပ္ခင္းမဟာေသြး"

လူ ့စိတ္ရင္းသည္ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာ ဥာဏ္ပညာပင္ျဖစ္၏ ။
လူႏွင့္တိရစၦာန္ ဥာဏ္ပါ၊ ဥာဏ္မပါျဖင့္သာ တုိင္းထြာရစျမဲပင္။
သုိ ့ျဖစ္ရာ--
လူ ့စိတ္ရင္း သြင္ထားျပီးရွိသူသာ မဟာဘဲြ ့တံဆိပ္ခ်ိပ္ခြင့္ရွိၾက၏။
မဟာဆုိေသာထုိစကား-
ျမင့္ျခင္းႏွင့္ ျမတ္ျခင္းမ်ား၏ သေကၤတထားတည္း။

No comments:

Post a Comment