အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Saturday, 29 October 2011

" ဗုဒၶ ဂုဏ္ကုိ ပြားမ်ားစို ့"


အုိ...ဘာသာဝင္ သူေတာ္စင္တုိ ့၊
ေန ့စဥ္ေန ့တုိုင္း နံနက္ပုိင္းႏွင့္၊
ညပုိင္းအခါ ေစာသတၳာ၏၊
မ်ားစြာဂုဏ္စု အာရုံျပဳေလာ့၊
လူမွဳ့ကိစၥ ေဆာင္ရြက္ၾကလည္း၊
ဗုဒၶေစာျမတ္ မေနာဓာတ္၌၊
မျပတ္မွီကာ ရပ္တည္လာသုိ ့၊
ေမတၱာႏွလုံး သစၥာသုံး၍၊
ရႊင္ျပံဳးေအးျမ ျပဳလုပ္ၾကေလာ့၊
သုိ ့မွေဘးဒဏ္ တြင္းျပင္ရန္ကုိ၊
အမွန္ကုိယ္က ေအာင္နိဳင္ရလွ်က္၊
ဘဝ တစ္ေလွ်ာက္ ၾကံတိုင္းေပါက္သည္၊
ထုိ ့ေနာက္ဆင့္လို ့ျမင့္မည္ကုိ..။


(အမရပူရ မဟာဂႏၶာရုံဆရာေတာ္)

No comments:

Post a Comment