အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Tuesday, 27 December 2011

သမၺဳေဒၶ သီခ်င္း


သမၺဳေဒၶ ဂါထာ အႏၱရာယ္ကင္း ဘုရားရွိခုိး ။၁။ သမၺဳေဒၶ အ႒ဝီသဥၥ ဒြါဒသဥၥ သဟႆေက။
ပဥၥသတ သဟႆာနိ၊ နမာမိ သိရသာ မဟံ။
၂။ အပၸကာ ဝါဠဳကာ ဂဂၤါ ၊ အနႏၱာ နိဗၺဳတာ ဇိနာ။
ေတသံ ဓမၼဥၥ သံဃဥၥ ၊ အာဒေရန နမာမဟံ။
၃။ နမကၠာရာ နဳဘာေဝန၊ ဟိတြာ သေဗၺ ဥပဒၵေဝ။
အေနက အႏၱရာယာပိ ၊ ဝိနႆႏၱဳ အေသသေတာ။

အ႒ဝိီသံ= သုံးပါးဘဝ ၊သုံးေလာကတြင္၊ဥာဏ ေရာင္ဖိတ္၊ေအာင္ဘိသိက္နွင့္၊
ႏွစ္က်ိတ္ရွစ္ဆူကုန္ေသာ၊
သမၺဳေဒၶစ =တန္ေဆာင္ပမာ၊ဥာဏ္ေရာင္ဝါျဖင့္၊ သစၥာပြင့္လင္း ၊တရားမင္းတုိ့ ့ကုိလည္းေကာင္း။
ဒြါဒသဥၥ သဟႆေက = နိဗၺာန္ကိန္းေအာင္း၊စက္ေမြ ့ေလွ်ာင္းသည့္၊ တစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ကုန္ေသာ၊
သမၺဳေဒၶစ=လေရာင္ပမာ၊ဥာဏ္ေရာင္ဝါျဖင့္၊သစၥာဝင္းေျပာင္၊ျမတ္ဘုန္းေခါင္တုိ့ကုိ လည္းေကာင္း။
ပဥၥသတ သဟႆာနိ= ေသာင္းတုိက္စၾကၤာဝဠာ၊ဂုဏ္ဝါ ေက်ာ္ဟိန္း၊ငါးသိန္းကုန္ေသာ ၊
သမၺဳေဒၶစ= ေနေရာင္ပမာ၊ဥာဏ္ေရာင္ဝါျဖင့္၊ သစၥာ လင္းထိန္ ျမတ္မုနိန္တုိ ့ကုိလည္းေကာင္း။
အပၸကာ ဝါဠဳကာ ဂဂၤါ = ဂဂၤါျမစ္ထဲေငြေသာင္သဲကုိ၊ နည္းေစထေသာ၊
အနႏၱာ= သခ်ၤာဂဏန္း၊ေရတြက္မွန္းလည္း၊ဆုံးခန္းတုိင္ေျမာက္၊မေရာက္နိဳင္ထေသာ၊
နိဗၺဳတာ= ဘုံဇာတ္သိမ္း၍ ျငိမ္းေအးေတာ္မူျပီးထေသာ၊
ဇိေနာစ= ေႏွာက္ယွက္ဖန္လာ၊မာရ္ငါးျဖာကုိ၊ အရိယာမဂ္ ဘုန္းေရာင္စက္ျဖင့္၊ခ်ိဴးဖ်က္လြယ္ကူ၊
ေအာင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားရွင္အေပါင္းတုိ့ကုိ လည္းေကာင္း၊
အဟံ = အက်ြန္ဳပ္ သည္၊
သိရသာ= ဦးေခါင္းရတနာ၊ျမတ္အဂၤါျဖင့္၊ နမာမိ= ရွိခုိးပါ၏။
ေတသံ= ထုိဂဂၤါ ဝါဠဳ ပမာျပဳလည္း၊ နိဳင္းတုမရ ပြင့္ေတာ္မူၾကကုန္ေသာ၊ ဘုရားရွင္တုိ့နွင့္တစ္ကြ၊

ငါးသိန္း တစ္ေသာင္း နွစ္ေထာင္ ၊ႏွစ္က်ိတ္ရွစ္ဆူကုန္ေသာ ဘုရားရွင္တုိ့၏၊
ဓမၼဥၥ= တရားေတာ္ျမတ္ကုိ လည္းေကာင္း။
သံဃဥၥ= တပည့္သား သံဃာေတာ္ ျမတ္တုိ ့ကုိလည္းေကာင္း၊
အာဒေရန = ရုိေသစြာ၊ အဟံ= အက်ြန္ဳပ္သည္၊ နမာမိ= ရွိခုိးပါ၏။
နမကၠာရာ နဳဘာေဝန =ဤသုိ ့ ရွိခုိးပူေဇာ္၊ ဖူးေမွ်ာ္မာန္ေလွ်ာ့၊ ကန္ေတာ့ရေသာ ၊ပဏာမ
ကုသုိလ္ကံေစတနာတုိ ့ေၾကာင့္၊
သေဗၺ= ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ၊ ဥပဒၵေဝ = ေဘးရန္ဥပါဒ္တုိ ့ကုိ၊ ဟိတြာ= ပယ္ေဖ်ာက္၍၊
အေနက အႏၱရာယာပိ= တစ္ပါးမက မ်ားစြာကုန္ေသာ၊ အႏၱရာယ္တုိ့သည္လည္း၊
အေသသေတာ= အၾကြင္းအက်န္မရွိေသာအားျဖင့္၊
ဝိနႆႏၱဳ= ေပ်ာက္ပ်က္ ေစကုန္သတည္း။

No comments:

Post a Comment