အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Saturday, 7 January 2012

နိဒါန ဝဂၢ သံယုတ္၊၂၆၇။
* န ဘိကၡေဝ ဟီေနန ၊ အဂၢႆ ပတၱိ ေဟာတိ။
* အေဂၢန စ ေခါ ဘိကၡေဝ၊ အဂၢႆ ပတၱိ ေဟာတိ။

ရဟန္းတုိ ့-
* ညံ့ဖ်င္းေသာ(အညံ့စား) လုံ ့လ ဝီရိယျဖင့္
ေကာင္းျမတ္ေသာ အထြဋ္ အထိပ္ သုိ ့၊
ေရာက္ရွိရုိး ထုံးစံ မရွိ ပါ ေခ်။
* ေကာင္းျမတ္ေသာ (အျမတ္စား) လုံ ့လ ဝီရိယ ျဖင့္သာလွ်င္၊
ေကာင္းျမတ္ေသာ(အျမတ္စား)အထြဋ္ အထိပ္သုိ ့
(နိဗၺာန္ ခ်မ္းသာ သုိ ့)
ေရာက္ရွိရုိး ထုံးစံ ရွိေခ် သည္။

VI99.(07.01.2012)

မႏ​ ၱေလး-သိန္းေဇာ္-ခုႏွစ္ေန ့ဘုရားရွိခုိး - ဓမၼသီခ်င္း

No comments:

Post a Comment