အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Tuesday, 10 January 2012

...............ဆရာ...............ေရွ့ရွဳ့ေမတၱာ၊
ကရုဏာႏွင့္၊
နာနာက်င္က်င္၊
အျပစ္ျမင္ေသာ္၊
ဝမ္းတြင္းမသုိ၊
ဟုတ္တုိင္းဆုိလွ်က္၊
က်ိဴးလုိစိတ္က၊
ဆုံးမတတ္သူ၊
ဆရာဟူေလာ့။

(မဃေဒဝ လကၤာ)


ဘုေသာ စရတိ သိႆာနံ အတၳံ အာစရိေယာ။
သိႆာနံ- တပည့္တုိ ့၏ အတၳံ-အက်ိဴးစီးပြားကုိ ဘုေသာ-လြန္လြန္ ကဲကဲ
စရတိ-က်င့္တတ္၏၊ ဣတိ-ထုိ ့ေၾကာင့္ ၊ အာစရိေယာ-ဆရာမည္၏။

No comments:

Post a Comment