အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Monday, 30 January 2012

.......................ကိုယ္ပုိင္အစစ္ လူ ့အႏွစ္.....................


* "စကားပုိင္း"မွာ၊
ေျပာရုံသာ၊
ခ်ိန္ခါေစ့လွ်င္၊
ေပ်ာက္သြားၾက။
* "တရား"ပုိင္ ကား၊
ကုိယ္ပုိင္ျငား၊
စြမ္းအား မေပ်ာက္ၾက။
* ေလာကီခ်မ္းသာ၊
ဦးတည္ပါ၊
ကုန္ခါ ပူၾကရ။
* နိဗၺာန္ရည္မွန္း၊
ကုသုိလ္စြမ္း၊
ကုန္ခန္းမသြားၾက။
* ကုိယ္ပုိင္အစစ္၊
ရေအာင္ညွစ္၊
အႏွစ္ပုိင္ဆုိင္ရ။
(အႏွစ္=ကုသုိလ္အႏွစ္)

(တိပိဋက ဓရ -ေယာ-ဆရာေတာ္)

No comments:

Post a Comment