အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Monday, 30 January 2012

..............................ေတြ ့ၾက ၾကံဳၾက.........................


ရွင္လူသတၱဝါ၊
ထုိမ်ားစြာကား၊
အပရာပရိယ၊
ကံကိစၥႏွင့္၊
ကင္းၾကသူတိ၊
မည္မရွိရွင့္၊
မသိနိဳင္ေတာင္း၊
ကံဆုိးေကာင္းကုိ၊
ဥေကၡာင္းရြက္၍၊
အခ်က္သင့္ရာ၊
ခံရစြာ၏။
ေရမွာ ေရဟူ၊
ကုန္းမူ ကုန္ေလ််ာက္၊
က်ိဴးေရာက္ ျပစ္က်၊
ကံ ပစ္ခ်တုိင္း၊
ေတြ ့ၾက ၾကံဳၾက၊
ခံကုန္ရခဲ့။


* "အပရာပရိယ ကံ=အခါအခြင့္သင့္လွ်င္အက်ိဴးေပးေသာကံ"(မဃေဒဝ လကၤာ-၂၆၄)No comments:

Post a Comment