အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Wednesday, 22 February 2012

................မိမိပစၥည္းဥစၥာ ခြဲေဝသုံးစဲြတတ္ရန္..............မိမိတြင္ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ ပစၥည္းဥစၥာတုိ ့ကုိ ေလးပုံ ေလးစု ခြဲ၍
၁။ တစ္ပုံ တစ္စု ကုိ မိမိ၏ စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ အလွဴအတန္းျပဳလုပ္ရာ၌ သုံးစြဲရန္၊
၂။ ႏွစ္ပုံ ႏွစ္စုကုိ ပစၥည္းဥစၥာ ႏွင့္ စီးပြားေရး တိုးတက္ေအာင္ ရင္းႏွီးျမဳွတ္ႏွံ၍ လုပ္ကုိင္ရန္။
၃။ က်န္ရွိေသာ ပစၥည္းဥစၥာ တစ္ပုံတစ္စုကုိ အေရးေပၚ သုံးစဲြနိဳင္ရန္ ထားရွိရမည္။....vi99-

(သုတ္ပါေထယ် ပါဠိ၊သဂၤါလသုတ္၊)

No comments:

Post a Comment