အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Thursday, 23 February 2012

အိမ္ေထာင္ရွင္.အမ်ိဴးသမီးမ်ားလက္ရွိဘဝေအာင္ျမင္ေစရန္........၁။ မိမိတို ့၏ အိမ္တြင္းမွဳ့အလုပ္ကိစၥတို ့၌ က်ြမ္းက်င္လိမၼာစြာျပဳလုပ္တတ္ျခင္း၊
၂။မိမိတို ့အေျခြအရံ ပရိတ္သတ္တို ့အား ခ်ီးေျမာက္ေထာက္ပံ့ထားတတ္ျခင္း၊
၃။ မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္အမ်ိဴးသားအားခ်စ္ခင္ဖြယ္ ယဥ္ေက်းစြာ ျပဳမူ ေျပာဆုိ ဆက္ဆံတတ္ျခင္း၊
၄။ မိမိႏွင့္ မိမိ၏အမ်ိဴးသား ရွာေဖြထားေသာ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိ စနစ္တက် လုံျခဳံ
ေအာင္ ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားတတ္ျခင္း၊

ဤတရားေလးပါးကုိ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ဝိသာခါေက်ာင္းအမၾကိးအား ေဟာ
ၾကားခဲ့သည္။..vi99...၊

No comments:

Post a Comment