အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Sunday, 4 March 2012

.........................အေျပာဆုိရခက္သူ......................ဗာရဏသီျပည္၌ ျဗဟၼဒတ္မင္းၾကီး ထီးနန္းစိုးစံအုပ္ခ်ဳပ္ ေနစဥ္ ဘုရားေလာင္းသည္
လွံခုန္ဆရာ တစ္ေယာက္အထံတြင္ လွံခုန္အတတ္ပညာ ကုိသင္ယူေန၏၊ ထုိဘုရားေလာင္းသင္
ယူေသာဆရာသည္ ေလးစင္းေသာ လွံကုိသာ ခုန္နိဳင္ေသာအတတ္ကုိသာတတ္ေလသည္။ တစ္ေန ့
ေသာအခါ ထုိဆရာတပည့္ႏွစ္ေယာက္တို ့သည္ ရြာငယ္တစ္ရြာတြင္ လွံခုန္အတတ္ပညာ ျပသသင္
ၾကားေပးရန္စီစဥ္ျပဳလုပ္ၾကေလသည္။
ထုိသုိ ့စီစဥ္ျပဳလုပ္ျပီးေသာအခါ အရက္မူးေနေသာဆရာသည္ လွံငါးစင္းတို ့ကုိ ခုန္ရန္အတြက္
တန္းစီ၍စုိက္ ထားေလသည္။ ထုိအခါတပည့္က ဆရာ ,ဆရာသည္ လွံငါးစင္းကုိခုန္ေသာ အတတ္
ကုိ မတတ္ပါ၊ေလးစင္းကုိသာခုန္နိဳင္၍ တစ္စင္းကုိပယ္လုိက္ပါဆရာ ၊ အကယ္၍ ငါးစင္းလုံးကုိ ခုန္ခဲ့
လ််င္ ငါးစင္းေျမာက္ေသာလွံ စူးဝင္၍ ေသရပါလိပ့္မည္ ဟု ေျပာပါေသာ္လည္း ဆရာသည္တပည့္၏
စကားကုိ နားမေထာင္ဘဲ အရက္မူးလ််က္ လွံငါးစင္းလုံးကုိခုန္ေလရာ ေလးစင္းေျမာက္လွံမ်ားကုိ
ေက်ာ္လြန္ခုန္နိဳင္ျပီး ငါးစင္းေျမာက္လွံကုိမူ ေက်ာ္လြန္၍မခုန္နိဳင္ဘဲ လွံသည္ ခႏၶာကုိယ္ကုိစူးဝင္
ေဖာက္ထြက္၍ ဆရာသည္ထုိေနရာ၌ပင္ ေသဆုံးရေလသည္။

(ဒုဗၺစ ဇာတ္၊၅၅၀။)

No comments:

Post a Comment