အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Saturday, 3 March 2012

...............................သၤသရာခရီး........................

အိပ္၍မေပ်ာ္ေသာသူအား
ည(ညဥ့္)တာသည္
ရွည္လ်ား၏ ။
ခရီးပင္ပန္းေသာသူအား
တစ္ယူဇနာခရီးသည္
အလြန္ရွည္လ်ား၏ ။
သူေတာ္ေကာင္းတရားကုိ
မသိေသာ
(မက်င့္ေသာ)
သူတုိ ့အားလည္း
သံသရာခရီးသည္
အလြန္ရွည္လ်ား၏။

(ဓမၼပဒ)..vi99

No comments:

Post a Comment