အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Wednesday, 7 March 2012

......................အခ်ိန္မေတာ္အျပင္ထြက္မိ၍...................
ေရွးသေရာအခါ ဗာရဏသီမင္း တစ္ပါးသည္ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ဘဲ မိမိနန္းေတာ္မွ ထြက္လာ
ခဲ့ျပီး ဥယ်ာဥ္ေတာ္ သစ္တပ္ တြင္ေနထုိင္ေနေလသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ အနီးရွိ ဝါးရုံေတာအတြင္း
ေန ့အခါပုန္းေအာင္းေနေလ့ရွိေသာ ခင္ပုပ္ငွက္တစ္ေကာင္သသည္(ခင္ပုပ္ငွက္တို ့သည္ ည
အခါတြင္သာအျပင္ထြက္ေလ့ရွိသည္)ညေန ေနဝင္ခ်ိန္အထိ မေစာင့္နိဳင္ဘဲ အျပင္မထြက္သင့္
သည့္ ေန ့အခ်ိန္တြင္ အျပင္သုိ ့ထြက္လာေလသည္။ထုိအခါ ခင္ပုပ္ငွက္ကုိ က်ီးငွက္တို ့သည္
ဝိုင္းဝန္းထုိးဆိတ္ၾကသျဖင့္ ခင္ပုပ္ခက္ေအာက္သုိ ့က်၍ ေသဆုံးရေလသည္။
ထုိအျဖစ္အပ်က္ကုိ အစအဆုံးေတြ ့ျမင္ေနရေသာ ဗာရာဏသီမင္းသည္ ဘုရားေလာင္းပညာ
ရွိအမတ္ကုိိေခၚ၍ အေၾကာင္းစုံကုိေျပာျပျပီး အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤသုိ ့ျဖစ္ရေလသနည္းဟုေမး
ျမန္းေလရာ -
ပညာရွိအမတ္က 'အရွင္မင္းၾကီး ဤခင္ပုပ္ငွက္သည္ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ဘဲလွ်က္ မိမိေနရာမွ
ထြက္လာခဲ့၏၊ ဤသုိ ့အခ်ိန္အခါမဟုတ္ဘဲလွ်က္ မိမိတုိ ့ေနရာမွထြက္ ေသာသူတုိ ့သည္ ဤကဲ့
သုိ ့ေသာဒုကၡမ်ိဴးႏွင့္ ၾကံုေတြ ့ၾကရတတ္ပါသည္'၊ ဟု ေလွ်ာက္ၾကားလုိက္ေသာ အခါ မင္းၾကီး
သည္ မိမိေနရာ နန္းေတာ္သုိ ့ျပန္ၾကြသြားေလေတာ့သည္။

(ေကာသိယဇာတ္-၅၅၀)vi99..။

No comments:

Post a Comment