အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Wednesday, 7 March 2012

..............................မိဘကုိပင္......................


မိဘကုိပင္
ဥစၥာျမင္မွ
ခင္မင္ျမတ္ေလး
သားတို ့ေမြး၏၊
(သမီးတို ့ေမြး၏)
ပဲေရြးမရွိ
ဖမိတို ့အား
သမီးသားလည္း
ထံပါးနီးရပ္
မကပ္တုံလွ်င္း
ေရွာင္ၾကကြင္း၏။

(မဃေဒဝလကၤာ)
*မည္သုိ ့ပင္ျဖစ္ေစ ေက်းဇူးၾကီးၾက မိႏွင့္ဖ အား အျမဲဲတမ္းျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သင့္ၾကသည္။မိဘေက်းဇူး
_________

မိကုိလက္ယာ
ဖကုိလက္ဝဲ
ကုိင္ခ်ီဆဲြလွ်က္
ပခုံးထက္ဝယ္
အသက္ရာတိုင္
မမုန္းနိဳင္ဘဲ
ဆုံးတုိင္ဝတ္တြား
လုပ္ေက်ြးျငားလည္း
ေမြးဖြားပုိက္က်ဴး
ေရွးတင္ဘူးသည့္
ေက်းဇူးဂုဏ္ျပိဳင္
မဆပ္နိဳင္ခဲ့။

(ကုိးခန္းပ်ိဳ ့လကၤာ)


No comments:

Post a Comment