အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Friday, 6 July 2012

ပညာမွန္ျပင္ၾကည့္ဆင္ျခင္

  • မိမိကုိယ္၊ႏွဳတ္၊စိတ္၊ထားမ်ားကုိ
  • ပညာမွန္ျပင္တြင္ တင္ကာ
  • ေကာင္း၊မေကာင္း ၾကည့္၍
  • မေကာင္းလွ်င္ ျပင္ေပးရမည္။
  •                                      (သေျပကန္ဆရာေတာ္)

No comments:

Post a Comment