အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Wednesday, 11 July 2012

အေလာင္းစည္သူမင္းၾကီး၏ဆုေတာင္း

"အက်ြန္ဳပ္သည္ ဤေကာင္းမွဳ ့ကုသိုလ္ကံ၏အက်ိဴးေၾကာင့္ ျပန့္ ္ေျပာလွစြာေသာ ဤလူ ့ျပည္ကုိလည္းေကာင္း ၊နဂါးျပည္ ဂဠဳန္ျပည္ကုိလည္းေကာင္း၊နတ္ျဗဟၼာ၊အသူရာ၊မာနတ္အျဖစ္ကုိလည္းေကာင္း၊တန္ခုိး ကၠုဒ္ဓိပါဒ္အလုံးစုံတို ့ျဖင့္ျပီးေသာ လူမင္းအျဖစ္ကုိလည္းေကာင္း၊မေတာင့္တလုိပါ။သံသရာ ေရအလွ်င္ကုိျဖတ္ေလွ်ာက္တံတားခင္းျပီးလ််င္ သံသရာ ဝဲၾသဃထဲနိဳက္၊နစ္ျမဳတ္ေနၾကေသာ သတၱဝါအေပါင္းတို ့အား ကယ္ဆယ္ျပီးလွ်င္၊လူအေပါင္းတို ့အား ျမတ္လွစြာေသာ နိဗ္ဗာန္ေရႊျပည္သုိ ့ေရာက္ေစအံ့။အက်ြန္ဳပ္သည္ သံသရာမွကူးေျမာက္ျပီးလွ်င္၊သံသရာေရအလွ်င္ေၾကာနိဳက္ ေမ်ာေနၾကေသာ လူအေပာင္းတို ့အားလည္းကူေျမာက္ေစအံ့၊မယဥ္ေက်းေသာသတၱဝါတို ့ကုိ ယဥ္ေက်းေအာင္ ဆုံးမအံ့။အပရာဇိတေရႊပလႅင္ ေဗာဓိပင္ရင္းနိဳက္၊အက်ြန္ဳပ္သည္သစၥာေလးပါးတရားကုိ သိျမင္ေသာဘုရားရွင္ျဖစ္လတၱံ့ ့။ အ၀ိဇၹာလႊမ္းမို းျပီး အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာသတၱ၀ါအေပါင္းတို ့အား နိဳးၾကားေစ၍သစၥာေလးပါးကုိ သိျမင္ေစအံ့၊ရာဂမီးေတာက္ေလာင္ေနစဥ္၊ျငိမ္းေအးသြားျပီးလ််င္အေႏွာင္အဖြဲ့မွလႊတ္ေျမာက္လတၱံ့ ့၊
သတၱဝါအေပါင္းတို ့အားလည္း၊ျငိမ္းေအးေစအံ့၊မူလဘူတ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည့္၊ျဖစ္ဆဲျဖစ္လတၱံ့ေသာ
ေလာဘ၊ေဒါသ၊ေမာဟတရားတို ့သည္၊လည္းေကာင္း၊အက်ြန္ဳပ္အားအခါခပ္သိမ္း၊ကုန္ခမ္း
ခ်ဳပ္ျငိမ္းေစပါသတည္း။

   (ေရႊဂူၾကီးဘုရား-ေက်ာက္စာမွ)

No comments:

Post a Comment