အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Monday, 16 July 2012

ေတြးစရာ


 "ကုိယ္ထူးကုိယ္ခ်ြန္လုိသူတိုင္း သည္ ကုိယ္ပုိင္အခ်ိန္
 ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ မိမိနွစ္သက္ရာအလုပ္
ကုိ ေရြးခ်ယ္လုပ္ကုိင္ရန္လုိ သည္"။ (ဂ်ိန္းေအာ္စတင္)


"ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္သူ၏တန္ဘုိးသည္
တာဝန္ယူတတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္".။(ဆာဝင္စတန္ခ်ာခ်ီ)
 "ေနမင္းၾကီး ဝင္သြားလုိ ့ သင္ထုိင္ငိုေနရင္
လမင္းၾကီးနဲ့လည္းလြဲသြားဦးမွာပါပဲ"(တဂိုး)

"သူရဲေဘာေၾကာင္သူမ်ားဟာ မေသမီကတည္းက
အၾကိမ္ၾကိမ္အထပ္ထပ္ ေသဆုံးၾကရတယ္"။
                                                              (ရွိပ္စပီးယား)

"က်ဳပ္တို ့မွာေၾကာက္စရာဆိုလုိ့့
 ့ေၾကာက္စိတ္တစ္ခုတည္းသာရွိတယ္" ။(အေမရိကန္သမၼတၾကီး သီအုိဒိုရုစဗဲ့)


No comments:

Post a Comment