အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Saturday, 14 July 2012

ငါ့စာဖတ္၍

ငါ့စာဖတ္၍ မျမတ္တိုင္ေစ၊
မရွဳံးေစသား ပ်င္းေျပနွစ္ျခိဳက္၊
ေတြးဖြယ္ထုိက္ရာ တစ္ပုိဒ္တေလ၊
ေတြ ့ျငားေပမူ စာေပေက်းက်ြန္၊
ငါ့ဝတ္ပြန္ျပီ ငါမြန္အျမတ္၊
ငါအတတ္ဟု စာဖတ္သူေပၚ၊
ေခါင္းကုိေက်ာ္၍ ငါေသာ္ဆရာ၊
မလုပ္ပါတည္း။
(တကၠသိုလ္ ဆရာဘုန္းနိဳင္)

No comments:

Post a Comment