အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Saturday, 25 August 2012

...................ေက်းဇူး သစၥာ....................                                                                *  ခက္ရြက္စုံလင္
                                                                    ဒီအပင္ေအာက္
                                                                    ငါလွ်င္ေရာက္၍
                                                                    နားခုိခဲ့ဖူး၏။
                                                                *  ေနပူၾကမ္းၾကမ္း
                                                                    ခရီးပမ္း၍
                                                                    ေလွ်ာက္လွမ္းအရိပ္ခုိကာနားခဲ့၏။
                                                                 * အုံ ့ကာမဲမဲ
                                                                    မုိးသည္း(သဲ)ထဲမွာ
                                                                    ယာတဲအျဖစ္ခုိခဲ့၏။
                                                                  * ဒီအပင္အရြက္
                                                                     ခူးကာခ်က္၍
                                                                     ႏွစ္သက္စြာပင္စားခဲ့၏။
                                                                  * ဒီအပင္အသီး
                                                                     ဆြတ္ခါျမည္း၍
                                                                     ျပည့္ျဖီးအားအင္ ျဖည့္ခဲ့၏။
                                                                  * ဒီအပင္အပြင့္
                                                                    ေျခြကာဆင့္၍
                                                                    တင့္တင့္တယ္တယ္ ပန္ခဲ့၏။
                                                                  * ဒီအပင္ အေခါက္
                                                                     ခြာကာေဖာက္၍
                                                                     ေသာက္ေဆးအျဖစ္ သုံးခဲ့၏။
                                                                  * ဒီအပင္အႏွစ္
                                                                    ခုတ္ကာထစ္၍
                                                                    လုိရာအျဖစ္သုံးခဲ့၏။
                                                                  * ဒီအပင္အျမစ္
                                                                    တူးကာထစ္၍
                                                                   ေရာဂါသစ္အတြက္သုံးခဲ့၏။
                                                                  * ဤ အပင္ပ်ဳိ
                                                                     ေဟာင္းႏြမ္းအိုလည္း
                                                                    သီဆုိလကၤာ
                                                                    ေရးခ်ယ္ကာျဖင့္
                                                                    မ်ားစြာေက်းဇူး
                                                                    ေအာက္ေမ့က်ဴးလွ်က္
                                                                    အထူးဂုဏ္ျပဳလုိက္ပါ၏။
                                                                 
                                                                                         ( ရတနာထြန္း)  ၀၄.၀၂.၀၅၊

                                                               

No comments:

Post a Comment