အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Monday, 3 September 2012

............အစြမ္း........

                           


                                             *   ေဆးဟာအစြမ္းထက္ေသာ္လည္း
                                                 ဆရာဝန္ညႊန္တဲ့အတိုင္း
                                                  မွန္မွန္မမွီဝဲရင္ ေရာဂါမေပ်ာက္ေစပါဘူး။
                                              *  ဗုဒၵၼတရားေတာ္ဟာ
                                                  အစြမ္းထက္ေသာ္လည္း
                                                  ဗုဒၼညႊန္တဲ့အတိုင္း မွန္မွန္မက်င့္ရင္
                                                  ကိေလသာေရာဂါမေပ်ာက္ေစပါဘူး။

                                                   ( ေရႊေတာင္ကုန္းသာသနာ့ရိပ္သာတရားအဆုံးအမ )
                                                                      
                                                                     
                                        

No comments:

Post a Comment