အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Wednesday, 5 September 2012

..................မွတ္သားစရာ..
                                      *  တစ္ဦးျခင္းတိုးတက္ေကာင္းမြန္မွဳ ့မရွိဘဲနဲ့
                                          ကမၻာၾကီးကုိ တည္ေဆာက္ဖုိ ့ေမ်ွာ္လင့္လုိ ့မရနိဳင္ပါဘူး။
                                       * ပန္းတိုင္ကုိ ေရာက္ဖုိ ့က လူတိုင္းဟာ ကုိယ္ပုိင္တိုးတက္မွဳ ့
                                           ရေအာင္ အလုပ္လုပ္ရမွာျဖစ္တယ္။
                                        * ေျပာင္းလဲမွဳ့ေတြနဲ့အတူ ျပဳျပင္စရာရွိတာေတြ ျပဳျပင္ဘုိ ့
                                            လုိလိမ့္မယ္၊
                                                                (ပုိလန္ သိပ္ပံပညာရွင္ၾကီးတစ္ဦး)

No comments:

Post a Comment