အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Wednesday, 10 October 2012

တရုပ္ပညာရွင္ၾကီး'တိန္းတီ'၏ ဒႆန

                                     အိမ္ေထာင္၏မလုိလားအပ္ဆုံး(၃)မ်ိဴး


                     * ဆင္းရဲမြဲေတျခင္း၊မက်န္းမမာ နာမက်န္းျဖစ္ျခင္း၊ႏွင့္ စိတ္ဆိုးစကားမ်ား
                      ရန္ျဖစ္ျခင္း။


                    *အလင္းေရာင္ေအာက္မွာ ပညာသင္ယူ ေလ့က်င့္ပါ၊
                      အေမွာင္ကြယ္ရာမွာ ကုိယ္က်င့္သိကၡာကုိ ထိမ္းသိမ္းပါ။
                    * ေဒါသထဲတြင္ ႏွစ္သိမ့္မွဳ့ကုိ ရွာမေတြ ့နိဳင္ပါ။
                    * ရန္ျငိဳွးထဲတြင္ ခြင့္လႊတ္မွဳ့ကုိ ရွာမေတြ ့နိဳင္ပါ။
                    * ကုိယ့္ကုိယ္ကို ထိမ္းခ်ဳပ္ျခင္းသည္ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ့အမွန္ေတာ္၏။
                       ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ လိမ္ညာျခင္းသည္ လိမ္လည္မွဳ့အစစ္ျဖစ္၏။
                    * အမ်ားအက်ိဴးအတြက္ျဖစ္လွ်င္ ေမတၱာ တရားပင္ျဖစ္၏၊
                       ကိုယ္က်ိဴးအတြက္သာျဖစ္လ်ွင္ ေလာဘတရားပင္ျဖစ္၏။
                    *  စာနာတတ္လွ်င္ကရုဏာတရားျဖစ္၏။
                        ေမတၱာမဲ့လွ်င္ အမုန္းတရားပင္ျဖစ္၏။
                    * အက်င့္ေကာင္းကုိ ေမြးျမဴျခင္းသည္ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံးအတြက္
                       နံပါတ္(၁)တရားပင္ျဖစ္၏၊
                      ကုိယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္ျခင္းသည္၊ လူမွဳ့ဆက္ဆံေရးအတြက္ ၊
                     နံပါတ္(၁)တရားျဖစ္၏။

                     _________________________________                    *  စိတ္ေကာင္းရွိဖုိ ့က ပထမ။
                        ___________________
                                                      (ဆရာေတာ္အရွင္ဇနကာဘိဝံသ)
               
       


No comments:

Post a Comment