အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Wednesday, 27 March 2013


                             

                                                                    သိမွတ္ဖြယ္ရာ
                                                                    ----------------                          
၁။ ေဝဖန္အျပစ္ရွာမွဳ့ႏွင့္ ေနေနရေသာကေလးသည္ ျပစ္တင္ရွဳပ္ခ်တတ္လာပါသည္။
၂။ ရုိင္းျပမွဳ့ႏွင့္ ေနေနရေသာကေလးသည္ တိုက္ခုိက္ရန္လုပ္တတ္လာပါသည္။  
၃။ ေၾကာက္ရြံ့မွဳ့ႏွင့္ ေနေနရေသာကေလးသည္ စုိးရိမ္ပူပင္ေသာက ေရာက္လာပါသည္။
၄။ သနားမွဳ့ႏွင့္ေနေနရေသာ ကေလးသည္ သူ့အတြက္သူ ဝမ္းနည္းမွဳ့  ခံစားရပါလိမ့္မည္။
၅။ မနာလုိမွဳ့ႏွင့္ ေနေနရေသာ ကေလးသည္ မနာလုိ သဝန္တိုတတ္လာပါသည္။
၆။ ျပက္ရယ္ျပဳမွဳ့ႏွင့္ေနေနရေသာ ကေလးသည္ ရွက္တတ္လာပါသည္။
၇။ ရွက္မွဳ့ႏွင္ ေနေနရေသာ ကေလးသည္ အျပစ္ရွိသည္ဟု ခံစားလာရပါသည္။
၈။ သည္းခံမွဳ့ႏွင့္ ေနေနရေသာ ကေလးသည္ သည္းခံစြမ္းရည္ရွိလာပါသည္။
၉။ အားေပးမွဳ့ႏွင့္ေနေနရေသာကေလးသည္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မွဳ့ ရွိလာပါသည္။
၁၀။ ခ်ီးေျမွာက္မွဳ့ႏွင့္ေနေနရေသာ ကေလးသည္ နားလည္တန္ဘုိးထားတတ္လာပါသည္။  
၁၁။ လက္ခံမွဳ့ႏွင့္ ေနေနရေသာ ကေလးသည္ ခ်စ္ခင္တတ္လာပါသည္။
၁၂။ ႏွစ္သက္ေထာက္ခံမွဳ့ႏွင့္ ေနေနရေသာ ကေလးသည္ မိမိကုိယ္ကုိယ္ ႏွစ္သက္သေဘာၾကလာပါသည္။
၁၃။ အသိအမွတ္ျပဳမွဳ့ႏွင့္ ေနေနရေသာ ကေလးသည္ ရည္မွန္းခ်က္ထားျခင္းဧ။္ ေကာင္းကြက္ကုိ
        သိလာပါသည္။
၁၄။ မွ်ေဝခံစားမွဳ့ႏွင့္ ေနေနရေသာ ကေလးသည္ ရက္ေရာျပီး ေစတနာေကာင္းလာပါသည္။
၁၅။ ရုိးသားမွဳ့ မွ်တမွဳ့ႏွင့္ ေနေနရေသာကေလးသည္ အမွန္တရားႏွင့္ မွ်တမွဳ့ကုိ နားလည္လာ
        ပါသည္။
၁၆။ လုံျခံမွဳ့ႏွင့္ ေနေနရေသာကေလးသည္  မိမိကုိယ္နိဳက္ လည္းေကာင္း ပတ္ဝန္းက်င္လူမ်ား
       အေပၚတြင္လည္းေကာင္း ယုံၾကည္မွဳ့ရွိလာပါသည္။
၁၇။ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမွဳ့ႏွင့္ ေနေနရေသာ ကေလးသည္ ေလာကၾကီးသည္ ေနဖုိ့ေကာင္းေသာေနရာဟု
        ျမင္လာသည္။
၁၈။ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမွဳ့ႏွင့္ ေနေနရေသာ ကေလးသည္ စိတ္ေအးေအး ေနတတ္လာပါသည္။

                                                                                         သင့္ဘဝ..

No comments:

Post a Comment