အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Tuesday, 26 March 2013

                                                 မွတ္သားဖြယ္
                                                --------------
၁။ ကေလးမ်ားသည္ ထိေတြ ့မွဳ့ အာရုံမ်ားကုိ စြဲစြဲျမဲျမဲ မွတ္ထားတတ္ပါသည္။
     ထုိ ့ေၾကာင့္ ကေလးငယ္ေတြႏွင့္ အလုပ္လုပ္လွ်င္သင့္တြင္ တာဝန္ၾကီးပါသည္။
၂။ကေလးငယ္မ်ားကုိ ျမတ္နိဳးႏွစ္သက္မွဳ ့ရွိရပါမည္။
၃။သူတုိ ့ဧ။္ အခ်ိန္ကုိ သင္ႏွင့္အတူအသုံးျပဳရာတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ၊စိတ္ဝင္စားပါေစ၊
    သူတို ့ဥာဏ္ရည္တိုးလာေအာင္ လွဳ့ံေဆာ္နိဳင္ပါေစ။
၄။ကေလးတုိင္းကုိလည္းေကာင္း၊ သူ့မိသားစုကုိလည္းေကာင္း၊သူဧ။္ေနာက္ခံအေျခအေနကုိ
    လည္းေကာင္း ၊ သိက်ြမ္းေအာင္ၾကိဳးစားပါ။
၅။ကေလးသည္ မိသားစုဧ။္ လႊမ္းမုိးမွဳ့မ်ားစြာ ခံရပါသည္။ကေလးသည္ အိမ္တြင္ေကာင္းမြန္မွ်တ
    ေသာ အစာ စားရရဲ့လား  ၊ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ဝတ္ဆင္ရသလား ၊ခ်စ္ခင္ယုယမွဳ့ ရသလား၊
    ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားကုိ သိေအာင္ေလ့လာထားရမည္.။
၆။ ကေလးေတြအေပၚ ၾကင္နာပါ၊ၾကင္ၾကင္နာနာယုယုယယ၊ဂရုတစိုက္ဆက္ဆံပါ။
၇။ ကေလးတိုင္းသည္ တန္ဖုိးရွိေသာလူသားတစ္ဦးျဖစ္သည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳပါ၊
     ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္မွ ကေလးအား ေသးသိမ္ေစမွဳ့ ၊ႏွိမ့္ခ်မွဳ့၊(ရယ္)ဟားမွဳ့ မ်ား မျပဳလုပ္ပါနွင့္။
ဂ။ ကေလးမ်ားအေပၚ မွ်တပါ၊သူတို ့ေမးေသာေမးခြန္းမ်ားကုိ ရိုးသားစြာ ဂရုတစုိက္ မွန္မွန္ေျဖပါ။
၉။( ကေလးမ်ားကုိ)တကယ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု မရည္ရြယ္လွ်င္ အစကတည္းက ကတိမေပးပါႏွင့္။                                                                                                                                                                       
                                                                                                (သင့္ဘဝ)

No comments:

Post a Comment