အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Thursday, 28 April 2011

မွတ္သားစရာ ေလာကနီတိ စကား.၊
*စနၵကူးပင္သည္ေသြ့ေျခာက္သြားသည့္တုိင္ေမြွးရနံ့ကုိမစြန့္။ *ဆင္ေျပာင္သည္စစ္ေျမျပင္သုိ့ေရာက္ေသာ္လည္း၊ခံ့ထည္တင့္တယ္ျခင္းကုိမစြန့္။ *ၿကံသည္ၾကိတ္စက္သုိ့ေရာက္ေသာ္လည္း၊ခ်ဴိေသာအရသာကုိမစြန့္။ *ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းသည္၊ေဘးဒုကၡဆင္းရဲသုိ့က်ေရာက္ျငားေသာ္လည္း ။ သူေတာ္ေကာင္း တရားကုိမစြန့္။ *စနၵကူးနံ့သာသည္ခ်မ္းေျမ့၏၊။ *ထုိထက္လေရာင္ကပုိရ။္ ခ်မ္းေျမ့၏ ။ *စနၵကူးနွင့္လေရာင္တုိ့ခ်မ္းေျမ့သည္ထက္၊ေကာင္းစြာဆုိအပ္ေသာ၊ သူေတာ္ေကာင္းစကား၊(ျမတ္စြာဘုရားရွင္တရားစကား)ကပုိ၍ခ်မ္းေျမ့၏။.. *ျမစ္တုိ့သည္-ေရကုိမေသာက္ကုန္။ *သစ္ပင္တုိ့သည္အသီးကုိမစားကုန္။ *သူေတာ္ေကာင္းတို့၏ဥစၥာသည္လည္း၊ သူတစ္ပါးတုိ့၏အက်ိဴးအတြက္၊ဖစ္ကုန္၏။ *မေတာင့္တအပ္သည္ကုိမေတာင့္တရာ။
*မျကံစည္အပ္သည္ကုိမျကံစည္ရာ၊တရားသျဖင့္သာလ်ွင္၊ေကာင္းစြာျကံစည္ရာ၏။ * *အခ်ိန္ကုိ အခ်ီးနွီးအလဟႆမကုန္ဆုံးေစရာ။...၂၈.၀၄.၁၁.

No comments:

Post a Comment