အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Saturday, 4 June 2011

မိဘဝတၱရားငါးပါး..မေကာင္းျမစ္တား၊ ေကာင္းရာညြွန္လတ္ ၊ ၊အတတ္သင္ေစ၊ ေပးေဝနွီးရင္း၊ ထိမ္းျမားျခင္းလ်ွင္၊ ဝတ္ငါးအင္၊ ဖခင္မယ္တုိ့တာ။........

No comments:

Post a Comment