အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Friday, 5 August 2011

.....စိတ္ကုိထိန္းသူနွင့္မထိန္းသူ...(ခ်မ္းေျမ့ဆရာေတာ္).၅.၈.၁၁.။


ျမင္နုိင္ခဲစြ၊သိမ္ေမြ့လွ၍၊ သူက်လုိရာ၊ က်တတ္ပါသည္၊ ပမာေမ်ာက္္နိဳင္း၊ စိတ္ဆင္ရုိင္းကုိ၊ ခ်င့္နိဳင္းညဏ္ယွဥ္၊ သမၸဇဥ္နွင့္၊ အစဥ္ခ်ြန္းအုပ္၊ သတိခ်ဳပ္၍၊ မလွဳပ္မယုိင္၊ ေကာင္းစြာနိဳင္ေသာ္၊ ဖြံ့င့္ခုိင္ျဖိဳးျဖဳိး၊ ခ်မ္းသာတုိးသည္၊ ေကာင္းျကုိးျကြယ္လိမ့္မည္သာကုိ။... * ျမင္နိဳင္ခဲစြ၊ သိမ္ေမြွ့လွ၍၊ သူက်လုိရာ၊ က်တတ္ပါသည္၊ ပမာေမ်ာက္နိဳွင္း ၊ စိတ္ဆင္ရုိင္းကုိ၊ ထူးသုိင္းေျဖခ်ြတ္၊ ထင္တုိင္းလြွတ္၍၊ မကြပ္မထိန္း၊ ညြွတ္တုိင္းယိမ္းက၊ ေအးျငိမ္းခ်မ္းသာ၊ မရပါပဲ၊ ပူဗ်ာဆင့္ကဲ၊လြန္ဆင္းရဲသည္၊ မုိက္မဲသူတုိ့လမ္းစဥ္တည္း။.........

No comments:

Post a Comment