အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Monday, 8 August 2011

ျဗဟၼစိုရ္တရား(၄)ပါး


၁။ေမတၱာ=ဆင္းရ၊ဲခ်မ္းသာမေရြးသတၱဝါတုိ့ကုိ.ခ်စ္ခင္ျခင္း၊သေဘာလကၡဏာရွိ၏။ ၂။ကရုဏာ=ဆင္းရဲေသာသတၱဝါတုိ့ကုိုိ၊ေတြ့လ်ွင္၊သနားျကင္နာတတ္ျခင္းသေဘာလကၡဏာရွိ၏။
၃။မုဒိတာ==ခ်မ္းသာေသာသူတုိ့ကုိေတြ့လ်ွင္၊ဝမ္းသာျခင္းသေဘာလကၡဏာရွိ၏။
၄။ဥေပကၡာ=ဆင္းရဲျခင္း၊ခ်မ္းသာျခင္း၊ဝမ္းနည္းျခင္း၊ဝမ္းသာျခင္းခ်စ္ျခင္း၊မုန္းျခင္းတုိတြင္၊
ဘက္လုိက္မွဳ့မရွိ၊မဇၥ်ိမ-အလယ္၊အလတ္၊သေဘာလကၡဏာရွိ၏။

No comments:

Post a Comment